Smart City Expo – miasta i ludzie

smart city transformacja cyfrowa
KNOWIT POLAND
17.12.2021

Inteligentne miasta to nie tylko technologia nałożona na siatkę usług publicznych takich jak dostawy energii elektrycznej, transport miejski czy kontrola odpadów i ścieków. Smart cities to przede wszystkim ambicja stworzenia przestrzeni, w której dzięki technologii mieszkańcom żyje się lepiej i bezpieczniej.

 

Myśląc o inteligentnych miastach łatwo popaść w pułapkę myślenia, że ‘smart’ dotyczy wyłącznie infrastruktury. A przecież smart city to nie tylko inteligentne budynki, produkcja i handel, lecz także bezpieczny, zorientowany na mieszkańców i ich potrzeby habitat, łatwo dostępne usługi i opieka medyczna. Smart cities to także przestrzeń wokół mieszkańców – zasoby naturalne, o których coraz częściej i więcej mówi się w kontekście zrównoważonego zarządzania.

Inteligentne miasta to również transport, nowe modele ruchu drogowego, zmniejszenie emocji CO2 oraz poprawa bezpieczeństwa. Tworzenie inteligentnych miast warto traktować jako otwarty projekt, którego elementy powinny mieć możliwość działania w synergii oraz skalowania w zależności od potrzeb mieszkańców.

Zapraszamy do lektury krótkiego materiału przygotowanego na bazie quizu, do którego zaprosiliśmy gości i uczestników pierwszej edycji targów Smart City Expo Poland.

  • Jak duży odsetek badanych ufa technologii stojącej za autonomicznymi pojazdami?
  • Jakiej wysokości budżet prognozuje się na światowe wydatki związane z rozwojem smart cities w 2022 roku?
  • W jakim tempie rośnie światowa konsumpcja 03 energii elektrycznej?
  • Który z sektorów ma największy potencjalny wpływ na globalną realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju?
  • Który z czynników definiuje się jako kluczowy w rozwoju zrównoważonych usług medycznych?
  • Jaki procent inwestorów przyznaje, że ​​raportowanie niefinansowe wpływa na ich decyzje biznesowe?

Technologia cieszy się coraz większym zaufaniem społeczeństw. Jak duży odsetek badanych ufa technologii stojącej za autonomicznymi pojazdami?

Jednym ze zjawisk, którym przygląda się diagnozujący poziom zaufania publicznego Barometr Zaufania Edelmana, jest technologia. Badanie z 2018 roku wskazuje, że chociaż społeczeństwo ufa technologii jako takiej, to zaufanie wobec nowych rozwiązań, takich jak blockchain, autonomiczne samochody czy sztuczna inteligencja oscyluje wokół 50%.

Co interesujące, szeroko pojęta technologia nie buduje sobie aktywnie wizerunku godnej zaufania. Takie wskaźniki jak sposób obsługi danych osobowych czy poczucie transparentności działania firm technologicznych spadają w ostatnim badaniu o, odpowiednio, 18 i 15 punktów procentowych.

50% respondentów badania Edeleman Trust Barometer deklaruje zaufanie wobec autonomicznych pojazdów. Tylko 64% respondentów badania wierzy, że technologia przyczynia się do większego dobra ludzkości.

My, w Cybercom, wierzymy w to, że biznes może zmieniać świat na lepsze. 17 celów równoważonego rozwoju to dla nas kompas w codziennej realizacji projektów dla naszych klientów. Globalne cele ONZ to więcej niż CSR i działania wizerunkowe; to szansa na zbudowanie transparentności i dostarczenie technologii tam, gdzie powinna się znajdować – bliżej ludzi i ich codziennego życia.

Jakiej wysokości budżet prognozuje się na światowe wydatki związane z rozwojem smart cities w 2022 roku?

Ogólnoświatowy Przewodnik po Wydatkach na Smart City, wydawany przez International Data corporation, prognozuje, że do roku 2022 wydatki na inwestycje technologiczne w obszarze smart city wzrosną do 158 miliardów USD.

Raport zapowiada wzrost wydatków przede wszystkim na inteligentny transport i oparte o dane bezpieczeństwo publiczne. Za nimi plasują się niedostrzegalne dla większości mieszkańców platformy administracyjne i rozwój systemów informatycznych, które znacząco wpływają na ogólną poprawę jakości życia w miastach na całym świecie.

Do 185 miliardów USD wzrosną do roku 2022 wydatki na inwestycje technologiczne w obszarze smart city.

 
wydatki-smart-city-w-kategoriach

W jakim tempie rośnie światowa konsumpcja 03 energii elektrycznej?

Według przygotowanego przez ESPAS raportu „Global trends to 2030 – Challenges and choices for Europe” światowa konsumpcja energii elektrycznej będzie rosnąć w tempie 1,7% rocznie. Stoją za tym dwa istotne trendy: wzrost liczby ludności oraz postępujący wzrost gospodarczy.

Światowa konsumpcja energii elektrycznej będzie rosnąć w tempie 1,7% rocznie

Który z sektorów ma największy potencjalny wpływ na globalną realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Według przeprowadzonego w czerwcu 2018 roku badania “The Relationship between Investor Materiality and the Sustainable Development Goals: A Methodological Framework” [G Betti, C. Consolandi, R. G. Eccles] sektorem o potencjalnie największym wpływie na realizacje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jest służba zdrowia.

Przyjęty w badaniu model analizuje znaczenie sektorów prywatnego i publicznego dla realizacji celów, oraz zależności pomiędzy nimi. Stworzenie arbitralnych wytycznych dla wszystkich sektorów i wszystkich celów jest bardzo trudne z uwagi na ograniczoną dostępność danych pochodzących spoza firm. Nie bez powodu rozmawiamy o usługach medycznych w kontekście smart cities. Rozwiązania technologiczne wspierające profesjonalistów w opiece nad zdrowiem pacjentów to ważna część budowania ekosystemu smart, w którego centrum stoi poprawa jakości życia ludzkiej populacji.

Który z czynników definiuje się jako kluczowy w rozwoju zrównoważonych usług medycznych?

Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie mniej niż oczywista. Podczas zeszłorocznej edycji kongresu BioData World w Bazylei Indra Joshi, przedstawicielka National Healthcare Services w UK, opowiadała o procesie digitalizacji państwowej służby zdrowia.

Jednym z największych wyzwań okazało się oswojenie pacjentów z nowymi możliwościami i wsparcie ich w kontakcie z technologią. Tak prosta zmiana, jak umieszczenie w poczekalniach instrukcji obsługi WiFi sprawiła, że cyfrowe usługi faktycznie znalazły się w zasięgu pacjentów – również tych starszych, których procesy cyfryzacji często pozostawiają na uboczu. To warta zapamiętania nauka o tym, że podczas rozwoju inteligentnych miast w centrum innowacji powinien stać człowiek. Technologia powinna służyć ludzkości, nie na odwrót.

W ankiecie przeprowadzonej przez EY w międzynarodowym gronie inwestorów, zapytano jak duże znaczenie ma dla ich decyzji biznesowych raportowanie pozafinansowe. Jaki procent respondentów określił, że jest to dla nich bardzo ważny czynnik?

Prowadzona od kilku lat ankieta EY Investor ESG Survey jest znakomitym narzędziem do śledzenia zmian zachodzących z biznesie na poziomie globalnym. Przed laty inwestorzy zwykli podkreślać rolę informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa środowiska pracy. Dzisiaj, choć informacje te wciąż pozostają ważne, ciężar zainteresowania inwestorów przesunął się w kierunku takich kwestii jak oczekiwania społeczne, wpływ nowych technologii, zmieniająca się demografia, dostępność wody i innych zasobów czy zmiany klimatyczne. Brany pod uwagę obraz zdecydowanie się rozszerzył.

Wśród ankietowanych w ostatnim badaniu (z 2017 r.) 63% inwestorów wskazało raportowanie pozafinansowe firm jako czynnik bardzo istotny dla inwestorskich decyzji biznesowych. Oparta na finansowych danych krótkoterminowa prognoza staje się mniej ważna niż szeroka perspektywa, uwzględniająca firmową strategię biznesową i personalną.

W Cybercom każdego roku wydajemy grupowy raport o zrównoważonym rozwoju, który jest dla nas ważną cenzurą firmowej działalności i okazją do obejrzenia swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój z nowej perspektywy.

63% inwestorów wskazało raportowanie pozafinansowe firm jako czynnik bardzo istotny dla inwestorskich decyzji biznesowych.