Operacje w chmurze - VirtaMed

Cloud ochrona zdrowia chmura publiczna
ANNA WALCZAK
16.12.2021

Jak technologia Cloud wspiera edukację medyczną na przykładzie symulatorów marki VirtaMed

Chirurgia jest praktyczną dziedziną wiedzy, co znaczy, że trzeba ją ćwiczyć, żeby osiągnąć mistrzostwo. Do tej pory nauka wielu skomplikowanych zabiegów medycznych była znacznie utrudniona ze względu na ograniczoną możliwość zdobywania wiedzy, a co za tym idzie również popełniania błędów., A te są wpisane w sam charakter procesu uczenia się. Dziś mamy szczęście, ponieważ rolę znacznie wspomagającą proces uczenia się, przejęły symulatory. Dzięki projektowi Connect nauka przeprowadzania zabiegów medycznych wkracza w kolejną, rewolucyjną erę, w której znikają fizyczne granice dzielenia się wiedzą.

 
  • Projekt Connect, oparty na zrównoważonym rozwoju w zakresie medycyny i wzbogacania procesów uczenia się, jako doskonały przykład bezpiecznego produktu, stworzonego na modułach Microsoft Azure w oparciu o wytyczne RODO .
  • Współpracę Knowit z firmą VirtaMed, opierającą się na partnerstwie w założeniach nearshore, która pozwala na digitalizację produktu i wejście na kolejne poziomy zaawansowania technologicznego.
  • Rozwiązanie, opierające się na Cloud, usprawniające pracę na urządzeniach poprzez ciągły przepływ informacji oraz szybki dostęp do nich.

Zaawansowane symulacje dla ochrony zdrowia

Szwajcarska firma, założona przez innowatorów i inżynierów, produkuje najbardziej realistyczne symulatory do treningu medycznego na świecie. Przyszły personel medyczny może, używając prawdziwych instrumentów, ćwiczyć swoje umiejętności w zakresie różnorodnych zabiegów medycznych, zanim zacznie przeprowadzać takie procedury na swoich pacjentach. Urządzenia VirtaMed są używane na całym świecie, głównie w centrach medycznych, szpitalach oraz innych placówkach, zajmujących się szkoleniem personelu medycznego. Sama firma powstała na drodze wzrostu organicznego, poczynając od małego startup-u aż do obecnej skali, gdzie na 3 kontynentach zatrudnionych jest ponad 100 osób. Symulacje są na najwyższym poziomie, a jeżeli chodzi o ich realizm – w trakcie pracy na urządzeniach, operator może poczuć otarcia, drgania, jak podczas prawdziwej procedury medycznej. Fakt, że w takich warunkach można trenować swoje zdolności i sprawność w zakresie przeprowadzania procedur medycznych, jest niesamowitą wartością w nowoczesnej medycynie, tym bardziej, że można śledzić wszelkie błędy oraz swój progres w danej materii.

virtamed_web_1400x480

Wspólnie wypracowany model partnerstwa pomiędzy VirtaMed i Knowit

VirtaMed poszukiwał zaufanego partnera zewnętrznego, eksperta w swojej dziedzinie, aby dzięki zastosowaniu rozwiązania Cloud, wprowadzić produkt na wyższy poziom zaawansowania technologicznego. Po spotkaniach z wieloma firmami z Europy Środkowej i Wschodniej, VirtaMed wybrał Knowit, odnajdując w nim partnera o podobnym poziomie dojrzałości organizacji. Od momentu podjęcia decyzji, organizacje rozwinęły współpracę, bazując na takich wartościach jak wzajemny szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, co zaowocowało codziennym przepływem wiedzy i doświadczenia.

Współpraca z Knowit pomaga nam stawić czoła wyzwaniom naszego coraz bardziej połączonego świata. Z biegiem czasu nasza kooperacja, opierająca się na założeniach agile, stała się jeszcze bardziej sprawna, dzięki czemu byliśmy w stanie wdrożyć nowe rozwiązania w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia projektu. Wykwalifikowane zespoły Knowit analizują i rozumieją nasze wymagania biznesowe; potencjalne zagrożenia są szybko identyfikowane, komunikowane w sposób przejrzysty oraz sprawnie rozwiązywane. Cenimy sobie to oraz mamy nadzieję na długą i owocną współpracę z Knowit.” – podkreśla Benjamin Grauer, Head of Data Services w VirtaMed.

O projekcie Connect słów kilka

Rozpoczynając współpracę pod koniec roku 2017, zorganizowaliśmy najpierw wspólne warsztaty Discovery Phase Workshop, na których mieliśmy szansę poznać się i zrozumieć potrzeby, a także ustalić roadmap realizacji projektu. Głównym wyzwaniem było przeniesienie się na następny poziom zaawansowania poprzez połączenie urządzeń do Chmury oraz zapewnienie globalnego networku. Praca w scrum w czystej postaci, oparta na zespole komplementarnym, okazała się najlepszym rozwiązaniem. Benjamin Grauer we współpracy z teamem Knowit pracują w sprintach i to rzeczywiście sprawdza się w praktyce – pomimo napotykanych czasem problemów, zawsze udaje się znaleźć wspólne rozwiązanie.

Pierwszym kamieniem milowym dla naszej współpracy była konferencja technologiczna branży medycznej IMSH w Los Angeles, która odbyła się na początku bieżącego roku. Tam też dowieźliśmy na czas MVP, pokazując szerszej publice możliwości synchronizacji danych na urządzeniach. Rozwiązanie oparte o Cloud, która łączy i wymienia informacje dzięki centralnemu zbieraniu danych, okazało się strzałem w dziesiątkę. Na początku drogi urządzenia znajdowały się w różnych miejscach, nie były podłączone do siebie. Dziś już możliwa jest natychmiastowa synchronizacja informacji i kursów z urządzeniami w różnych lokalizacjach, dzięki czemu dane są wysyłane samoistnie. Konta do szkoleń można zakładać zdalnie, nikt nie musi tego robić już bezpośrednio na samym urządzeniu. Istnieje również możliwość zdalnego dostępu do materiałów dydaktycznych oraz do przeglądania statystyk czy fragmentów wideo z przebytych zajęć.

VirtaMed1175x450

Sustainability, digitalizacja i cybersecurity

Symulatory VirtaMed, w połączeniu z rozwiązaniami opartymi na Chmurze, mogą zrewolucjonizować rynek symulacji i edukacji medycznej. Produkty te pozwalają pracownikom medycznym ćwiczyć i wypracować trudną technikę przeprowadzania procedur medycznych w sposób bezinwazyjny oraz wolny od ryzyka. To oznacza możliwość uczenia się na błędach i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Oferując te możliwości, Connect napędza ewolucję edukacji medycznej, będąc znaczącym elementem w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności przyszłych kadr medycznych.

Równie ważnym aspektem projektu Connect jest możliwość bezpiecznego i szybkiego zbierania i integrowania danych. Po raz pierwszy istnieje możliwość standaryzacji szkolenia medycznego w tak precyzyjny sposób, a tym samym zagwarantowania wglądu do umiejętności nabytych przez każdego z uczestników szkolenia.

Nie można nie wspomnieć o fundamentalnym aspekcie samego projektu – a mianowicie o bezpieczeństwie. W szczególności przyjrzeliśmy się połączeniu i wymianie danych, tak aby miały one miejsce w sprawdzony i stabilny sposób. Z tego powodu wybraliśmy najwyższe standardy, szyfrowanie https, certyfikaty x.509, opierając całość na sprawdzonym module hostingowym – Microsoft Azure. W rezultacie VirtaMed nie musi martwić się o żadne ataki lub bezpieczeństwo danych przesyłanych codziennie.

Otwierają się przed nami drogi rozwoju, dzięki którym VirtaMed we współpracy z Knowit Poland będzie mógł wzmocnić swoją obecność na rynku symulacji medycznych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią projektu Connect i współpracować z firmą, która działa tak silnie w duchu Sustainability.